INFANTILS

http://ffib.es/Fed/NPcd/NFG_VisCalendario_Vis?cod_primaria=1000110&codtemporada=12&codcompeticion=1426533&codgrupo=1426534

http://ffib.es/Fed/NPcd/NFG_VisClasificacion?cod_primaria=1000110&codgrupo=1426534&codcompeticion=1426533

http://ffib.es/Fed/NPcd/NFG_VisCompeticiones_Grupo?&cod_primaria=1000113&codequipo=738853&codgrupo=1426534

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada